Wet KwaliteitsBorging (WKB)

Per 1 januari 2024 zullen de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (WKB) van kracht worden. Met name de WKB kan nogal wat gevolgen hebben voor uw (ver)bouwplannen. Hieronder leest u wat er gaat veranderen, hoe dit invloed kan hebben op uw plannen en wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Doel:

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De WKB gaat hiervoor zorgen.

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Denk bijvoorbeeld aan constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. Bovendien wordt het werk van onafhankelijke controleurs (kwaliteitsborgers) makkelijker en sneller omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

 

Wijzigingen: Het kabinet voert met de WKB een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Dit zijn de vijf belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken.
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de WKB keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

 

 

Werkwijze:

In het schema hiernaast en in de video wordt toegelicht hoe de WKB in de praktijk in werking zal treden:

 

Gevolgen:

Doordat het proces gaat wijzigen voor projecten met gevolgklasse 1 die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend, kan de WKB kan gevolgen hebben voor uw (ver)bouwplannen.

Een positief gevolg zal dit zijn dat de kwaliteit van het bouwwerk hoger wordt. Dit wordt gerealiseerd doordat de aannemer de plicht krijgt een dossier op te bouwen waarmee hij aantoont dat het bouwwerk aan de afgesproken kwaliteit voldoet. Door de introductie van een kwaliteitsborger wordt hierop toegezien.

Een negatief gevolg zal zijn dat deze wijzigingen extra kosten met zich mee brengen. De architect en/of de aannemer zullen extra kosten moeten maken vanwege de dossiervorming en de kwaliteitsborger is een commerciële partij die gecontracteerd zal moeten worden.

Doordat de toezichthouding voor een groot gedeelte wordt verschoven van de gemeente naar een commerciële kwaliteitsborger kunnen de gemeentelijke leges voor een vergunning lager uitvallen. Dit kan een deel van de extra kosten compenseren. Echter is door veel gemeenten nog niet bekend gemaakt wat de hoogte van de leges in 2024 zal zijn.

Wij verwachten dat de totale kosten met mimimaal enkele duizenden euro’s zullen stijgen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Aan de hand van onderstaande tabel kunnen wij u ook na invoering van de WKB van dienst zijn tijdens alle fasen van uw project:

 

 

Heeft u vragen over de WKB neem dan contact met ons op.