Stappenplan – Verbouw

Dit stappenplan neemt u mee langs de te bewandelen fases (ter voorbereiding) van de verbouw van uw woning. Omdat ieder project uniek is, zijn afwijkingen van deze stappen soms noodzakelijk. We begeleiden u gedurende de stappen en adviseren wat voor u de best te bewandelen route is.

1. Initiatief en Haalbaarheid (IH)
Welkom bij Bouwbureau Twente! Tijdens de eerste fase van het verbouwproces gaan we met u om tafel en nemen we uw wensen door zodat we een goed beeld krijgen van wat u voor ogen heeft. Uiteraard nemen we ook alvast de verwachte kosten door zodat u weet waar u aan toe bent. Vervolgens gaan wij aan de slag om de desbetreffende regelgeving behorend bij uw kavel te analyseren.
2. Bestaande Toestand (PD)
De start van uw verbouwproject begint bij het goed in kaart brengen van de bestaande situatie. Een van onze collega’s komt deze bij u inmeten. Op basis van de inmeetgegevens wordt er een tekening gemaakt van de bestaande toestand. Vervolgens gaan wij aan de slag om het beste uit uw woning te halen.
3. Ontwerpfase (ST/VO)
Aan de hand van uw (woon)wensen, de omgevingsfactoren en de randvoorwaarden gaan wij aan de slag. Uw bouwproject neemt in deze fase vorm aan en er ontstaat een nieuw ontwerp voor de verbouwing. Wij bekijken per project hoe we het ontwerp maken; middels handschetsen (ST), met de computer in 3D (VO) of in CAD (zie stap 4).
4. Bouwkundig Tekenwerk (DO)
In deze fase vertalen we het ontwerp naar een concreet, bouwkundig gereed ontwerp. Het gehele bouwproject zetten we gedetailleerd op papier; van de gebruikseisen tot aan de technische vereisten die aan alle wetgeving voldoen. Wij laten uw plan toetsen door de gemeente en door de welstandcommissie en leveren u kwalitatief hoogwaardig tekenwerk, aan de hand waarvan de aannemer al in staat is de bouw te realiseren. Wij leveren u dus meer dan alleen het tekenwerk voor de bouwaanvraag.
5. Aanvraag omgevingsvergunning (OV)
Aan de hand van de bouwkundige uitwerking kan de technische tekening worden opgesteld. Deze is nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn hiervoor nog een aantal berekeningen en toetsingen vereist. Met deze berekeningen en toetsingen kunt u aantonen dat uw bouwproces veilig en met aandacht voor mens, natuur en omgeving wordt gebouwd. Denk hierbij aan toetsing Bouwbesluit, de BENG-berekening en de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Deze rapporten dienen we gezamenlijk met het de technisch tekeningen in bij de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
6. Prijs- en contractvorming (PC)
In deze fase vormen we de basis voor de realisatie van het verbouwproject. Wij kunnen u hierin ondersteunen met de aannemersselectie en de selectie van overige betrokken partijen. Desgewenst kunnen we u voorzien van advies en kunnen we een technische beschrijving opstellen om de aannemer meer duidelijkheid te geven over het te realiseren bouwwerk. De technische beschrijving, gecombineerd met de tekeningen en rapporten worden tevens gebruikt om offertes op te vragen bij de aannemers. Bij de aannemersselectie kunnen wij u voorzien van advies. De daadwerkelijke keuze voor een aannemer houdt u altijd in eigen hand.
7. Bouwbegeleiding (BB)
Zodra de omgevingsvergunning binnen is, kan er worden gestart met de verbouw. Een verbouwing kan een complex proces zijn waar zich (onvoorziene) omstandigheden kunnen voordoen. Om de kwaliteit gedurende het gehele proces te waarborgen kan een van onze bouwbegeleiders u ondersteunen en ontzorgen. Onze bouwbegeleider zorgt ervoor dat het proces tijdens de verbouw zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt. Daarnaast waarborgt hij de kwaliteit en bewaakt hij vooraf gemaakt afspraken.
8. Gebruiksfase (GE)
Gefeliciteerd uw project is opgeleverd!
Tijd om te genieten van uw vernieuwde woning of bedrijfspand.

Samen met ons
uw bouwplannen realiseren?