Stappenplan – Nieuwbouw

Dit stappenplan neemt u mee langs de te bewandelen fases (ter voorbereiding) van de bouw van uw nieuwe woning. Omdat ieder project uniek is, zijn afwijkingen van deze stappen soms noodzakelijk. We begeleiden u gedurende de stappen en adviseren wat voor u de best te bewandelen route is.

Kennismakingsgesprek - Bouwbureau Twente
1. Initiatief en Haalbaarheid (IH)
Welkom bij Bouwbureau Twente! Tijdens de eerste fase van het bouwproces gaan we met u om tafel en nemen we uw wensen door zodat we een goed beeld krijgen van wat u voor ogen heeft. Heeft u al een bepaalde bouwstijl in gedachte? Dan kijken we ook alvast naar de gewenste uitstraling en indeling van het gebouw. Uiteraard nemen we ook alvast de verwachte kosten door zodat u weet waar u aan toe bent. Vervolgens gaan wij aan de slag om de desbetreffende regelgeving behorend bij uw kavel te analyseren.
Kennismakingsgesprek - Bouwbureau Twente
Projectdefinitie - Bouwbureau Twente
2. Projectdefinitie (PD)
De start van uw nieuwbouwproject begint bij een goede projectdefinitie. Om toekomstige verrassingen te voorkomen, nemen wij met u door wat u allemaal kunt verwachten tijdens het bouwproces. We bespreken wat wij hierin voor u kunnen betekenen en aan de hand daarvan stellen we een offerte op. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle benodigde stukken (borgingsplan, toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), sonderingen en constructieberekeningen) uitgevoerd worden.
Projectdefinitie - Bouwbureau Twente
Bouwbureau Twente - Het Spanjaard Borne
3. Ontwerpfase (ST/VO)
Aan de hand van uw (woon)wensen, de omgevingsfactoren en de randvoorwaarden gaan wij aan de slag met de vertaling naar het ontwerp. Uw bouwproject neemt in deze fase vorm aan. Wij bekijken per project hoe we het ontwerp maken; middels handschetsen (ST), met de computer in 3D (VO) of in CAD (zie stap 4).
Bouwbureau Twente - Het Spanjaard Borne
Bouwkundig Tekenwerk - Bouwbureau Twente
4. Bouwkundig Tekenwerk (DO)
In deze fase vertalen we het ontwerp naar een concreet, bouwkundig gereed ontwerp. Het gehele bouwproject zetten we gedetailleerd op papier; van de gebruikseisen tot aan de technische vereisten die aan alle wetgeving voldoen. Wij laten uw plan toetsen door de gemeente en door de welstandcommissie en leveren u kwalitatief hoogwaardig tekenwerk, aan de hand waarvan de aannemer al in staat is de bouw te realiseren. Wij leveren u dus meer dan alleen het tekenwerk voor de vergunningaanvraag.
Bouwkundig Tekenwerk - Bouwbureau Twente
Omgevingsvergunning - Bouwbureau Twente
5. Aanvraag omgevingsvergunning (OV)
Aan de hand van de bouwkundige uitwerking kan de technische tekening worden opgesteld. Deze is nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarnaast zijn hiervoor nog een rapporten vereist. Met deze rapporten kunt u aantonen dat uw bouwproces veilig en met aandacht voor mens, natuur en omgeving wordt gebouwd. Denk hierbij aan een borgingsplan, toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de BENG-berekening en de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Deze rapporten dienen we gezamenlijk met de technische tekeningen in bij de gemeente voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
Omgevingsvergunning - Bouwbureau Twente
6. Prijs- en contractvorming (PC)
In deze fase vormen we de basis voor de realisatie van het bouwproject. Wij kunnen u hierin ondersteunen met de aannemersselectie en de selectie van overige betrokken partijen. Desgewenst kunnen we u voorzien van advies en kunnen we een technische beschrijving opstellen om de aannemer meer duidelijkheid te geven over het te realiseren bouwwerk. De technische beschrijving, gecombineerd met de tekeningen en rapporten worden tevens gebruikt om offertes op te vragen bij de aannemers. Bij de aannemersselectie kunnen wij u voorzien van advies. De daadwerkelijke keuze voor een aannemer houdt u altijd in eigen hand.
Bouwbegeleiding - Bouwbureau Twente
7. Bouwbegeleiding (BB)
Zodra de omgevingsvergunning binnen is, kan worden gestart met de realisatie van het nieuwbouw object. De realisatie is vaak een complex proces waarin zich onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen. Om de kwaliteit gedurende het gehele proces te waarborgen, kan een van onze bouwbegeleiders u ondersteunen en ontzorgen. Onze bouwbegeleider zorgt ervoor dat het proces tijdens de bouw zo soepel en efficiënt mogelijk verloopt. Daarnaast waarborgt hij de kwaliteit en bewaakt hij vooraf gemaakte afspraken.
Bouwbegeleiding - Bouwbureau Twente
8. Gebruiksfase (GE)
Gefeliciteerd uw project is opgeleverd!
Tijd om te genieten van uw nieuw gerealiseerde woning.

Samen met ons
uw bouwplannen realiseren?