De nieuwe MPG uitgesteld naar 1 juli 2025

De nieuwe MPG

De MPG, MilieuPrestatie Gebouwen, is een belangrijke maatstaaf voor de duurzaamheid van gebouwen. Het is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces om de totale milieubelasting van de materialen die in een gebouwd worden toegepast te meten en vast te leggen.

Om het belang van duurzaam en circulair bouwen te benadrukken, wordt er steeds strenger gekeken naar de impact van gebruikte bouwmaterialen op het milieu. Het plan van de overheid is dan ook om deze MPG- eis stapsgewijs aan te scherpen. Een volgende aanscherping, waarin een flink aantal wijzigingen zouden worden doorgevoerd stond gepland voor 1 januari 2025. Deze is nu uitgesteld. Deze nieuwe regels gaan niet in op 1 januari 2025, maar een half jaar later, op 1 juli 2025. Voorlopig blijft deze eis dus ongewijzigd.

 

De MPG is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning een verplicht onderdeel. Momenteel gaat dit om nieuwbouw kantoorgebouwen (groter dan 100m2) en nieuwbouwwoningen.

 

Meer weten over de MilieuPrestatie Gebouwen of  hem laten vaststellen voor uw bouwproject?
Neem contact met ons op!