Saksische woning met inwoning

Saksische woning met inwoning

Locatie:Overdinkel
Ontwerp:Building Design Architectuur
Projectnummer:14-276

Herontwikkeling met de Rood voor Rood regeling

Op een erf in het buitengebied van Overdinkel is met de Rood voor Rood regeling de agrarische bestemming ingeruild voor bouwkavels. Dit hebben we samen gedaan met onze partner binnen Het Spanjaard; Ad Fontem Ruimtelijk Advies. De herontwikkeling bevat twee nieuwgebouwde woningen (met inwoning) en een paardenstal met rijbak voor het hobbymatig houden van paarden.

Deze Saksische woning is typerend voor het Twentse landschap. Het rustieke karakter van de Saksische woning komt tot uiting door het kenmerkende geknikte dak met rode pannen, de donkere houten topgevels in combinatie met de witte kozijnen, deklijsten en windveren. Daarbij mag het gevelteken in de nok uiteraard niet ontbreken.

Wat zijn onze diensten geweest